Naglowek

KAB oferuje szeroki zakres szkoleń i warsztatów doskonalących.

Naszymi klientami są organizacje gospodarcze i samorządowe. Programy naszych szkoleń są każdorazowo adaptowane dla potrzeb konkretnego klienta lub przygotowywane na specjalne zamówienie.

Realizujemy także szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych, prawnych, organizacyjnych i psychospołecznych. Nasze zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i trenerów metodami aktywizującymi, w oparciu o techniki wykorzystujące zaangażowanie uczestników i analizę przypadku (case study).

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów:

 • Kształcenie umiejętności menadżerskich
 • Strategie korporacyjne w praktyce biznesowej
 • Nowoczesne instrumenty finansowe
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie czasem
 • Mediacje i negocjacje
 • Metodyka i psychologia pracy z grupą
 • Team building
 • Kształtowanie wizerunku własnego i firmy oraz autoprezentacja
 • Trening asertywności
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Kontakty z mediami
 • Psychologiczne podstawy komunikacji w organizacji
 • Psychologia polityki
 • Marketing polityczny
 • Prawo samorządowe dla radnych i urzędników samorządowych
 • Partnerstwo Publiczno Prywatne - polityka koncesyjna, przetargi publiczne
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego - rozumienie i stosowanie
 • Etyka w działaniu urzędnika
 • Zarządzanie w administracji publicznej

Specjalnym klientom oferujemy także coaching i mentoring w pełnym zakresie zarządzania firmą.